dokumenty do pobrania

 • wniosek o wydanie skierowania do Zakładu Opiekuńczo Leczniczego 
 • skierowanie do Zakładu Opiekuńczo Leczniczego 
 • karta oceny świadczeniobiorcy kierowanego do ZOL  
  
 • wywiad Pielęgniarski i Zaświadczenie Lekarskie 
 • zgoda na przyjęcie 
 • oświadczenie świadczeniobiorcy
 
 • oświadczenie ZUS
 • informacja o stanie zdrowia
 • informacje
 • notatka sporządzona na podstawie dowodu osobistego
 • informacje dla osób ubiegających się o przyjęcie do ZOL