Zakład Opiekuńczo Leczniczy w Knurowie

Adres: ul. Dworcowa 3, 44-190 Knurów

tel: 32 428 17 00

email: zolknurow@wp.pl